Ogółem liczba akcji i głosów: 31782041
AkcjonariuszLiczba akcji/głosówProcentowy udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O. 12196639 38%
CORVUS FIZ 4207168 13%
NEW GYM S.A. 10349257 32%
POZOSTALI 3543295 11%