RB_ASO_11/2013 27 grudnia 2013

Temat:

Nabycie akcji przez osobę nadzorującą        

 

Podstawa prawna:                                                                                       

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez podmiot od niego zależny w dniu 23 grudnia 2013 roku łącznie 251.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,41 zł za jedną akcję.

 

Transakcje zostały dokonane w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect.