RB 8/2013 20 lutego 2013r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 719.985,52  zł, co stanowi  119,29 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku (wyniosły 603.536,84 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  1.358.986,13 zł netto, co stanowi   112,17 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 1.211.566,18 zł).

 


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu