RB 7/2016 18 marca 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 029 799,26 zł, co stanowi 111,71% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku (wyniosły 921 814,95 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 867 969,77 zł netto, co stanowi 98,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 1 902 368,77 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent