RB 6/2016 19 lutego 2016 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 838 170,51  zł, co stanowi  85,48 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku (wyniosły 980 553,82zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent