RB 6/2013 20 lutego 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2013 roku

 

Treść raportu:          

 

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2013roku zrealizowała przychody na poziomie ok.645.959,13, co stanowi 106,24% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2012 roku (wyniosły 608.019,34 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska  Prezes Zarządu

Bartosz Wsylewicz – Członek Zarządu