RB 5/2014 20 lutego 2014 r

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 648 657,75  zł, co stanowi  100,42 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku (wyniosły 645 959,13 zł).

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".