RB 4/2017 8 maja 2017 r.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 15 maja 2017 roku, na dzień 10 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu