RB 4/2013 8 lutego 2013 r

Temat: Odwołanie prognozy wyników finansowych na 2012 rok 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że odwołuje prognozę wyniku finansowego Spółki na 2012 rok opublikowaną raportem bieżącym nr 20/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku. Odwołana prognoza przewidywała osiągnięcie zysku netto na poziomie 130 tys. zł. Przyczyną odwołania prognozy wyniku finansowego są zmieniające się warunki działalności Spółki, w szczególności koszt zakupu surowców oraz koszty związane z inwestycjami w przystosowanie obiektów produkcyjnych do wymagań dużej sieci handlowej.

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zrealizowała prognozę przychodów z działalności za 2012 rok, które wyniosły wg wstępnych wyliczeń 8.943.625,35 zł .

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu