RB 44/2015 22 grudnia 2015

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/12/2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Borkowską.

Informacja nt. przebiegu kariery zawodowej nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska – Prokurent 

załącznik