RB 42/2015 18 grudnia 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 002 285,79  zł, co stanowi  104,10% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku (wyniosły 962 825,29 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 10 506 416,16 zł netto, co stanowi 152,55 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 6 887 064,24 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent