RB 36/2013 17 pażdziernika 2013 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu  2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu  2013  roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 827.143,80  zł, co stanowi  99,56 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu  2012 roku (wyniosły 830.838,15 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013  r. przychody Spółki wyniosły ok.  7.469.654,12 zł netto, co stanowi   113,06 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 6.606.736,70 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu