RB 34/2015 20 pażdziernika 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 808 774,25  zł, co stanowi  131,42 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2014 roku (wyniosły 615 377,83  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 641 563,39 zł netto, co stanowi 166,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 5 184 299,40 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu