RB 33/2015 9 października 2015 r.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

 

 

Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożyła Pani Ewa Kawałkowska. Powodem złożenia rezygnacji są względy zdrowotne.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu