RB 32/2014 20 listopada 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 739 939,55  zł, co stanowi  122,04 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 606 267,46 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 924 238,95 zł netto, co stanowi 79,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu