RB 31/2015 30 września 2015r

Temat:

Zmiana siedziby Spółki

 

Treść raportu:                                              

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu w dniu 29 września 2015 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby Spółki na Warszawę.

 

Podstawa prawna:

 § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu