RB 29/2015 18 września 2015r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 rok

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 905 201,02  zł, co stanowi  112,72 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku (wyniosły 803 045,20   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 832 789,14 zł netto, co stanowi 171,44 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 4 568 921,57 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu