RB 29/2014 20 października 2014 r.

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 615 377,83  zł, co stanowi  74,39 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku (wyniosły 827 143,80 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 184 299,40 zł netto, co stanowi 69,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 7 469 654,12 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu