RB 27/2015 4 września 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku nastąpił wcześniejszy wykup obligacji serii A o wartości nominalnej 520.000,00 zł wraz z odsetkami.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Spółki, wykup wartości nominalnej obligacji serii A  miał nastąpić w dniu 10 września 2015 r.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu