RB 27/2014 7 października 2014

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że Spółka zwrotnie otrzymała podpisaną Umowę handlową z dnia 01.01.2014 roku dotyczącą realizacji zamówień na dostawę biszkoptów i chrupek kukurydzianych w roku 2014. Umowa jest zawarta z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

 

Roczna szacowana wartość zamówień wynosi około 1,0 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu