RB 24/2014 19 września 2014 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku

 

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 803 045,20  zł, co stanowi  90,76 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku (wyniosły 884 848,12 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  sierpnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 568 921,57 zł netto, co stanowi 68,78 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 6 642 510,32 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu