RB 22/2014 20 sierpnia 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 501 050,04  zł, co stanowi  49,00 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku (wyniosły 1 022 554,27 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  lipca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 765 876,37 zł netto, co stanowi 65,31 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 5 765 377,04 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu