RB 20/2015 20 lipca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku

 

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 181 662,98  zł, co stanowi  227,71 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku (wyniosły 518 926,62   zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 5 999 909,67 zł netto, co stanowi 183,77 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 3 264 826,33 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu