RB 1/2016 18 stycznia 2016r

 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. podaje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

raport za IV kwartał 2015 roku - 15 lutego 2016 roku

raport za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku

Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 3 czerwca 2016 roku

raport za II kwartał 2016 roku - 16 sierpnia 2016 roku

raport za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent