RB 18/2015 19 czerwca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 750 408,21  zł, co stanowi  169,20 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku (wyniosły 443 505,46 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 818 246,69 zł netto, co stanowi 175,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 2 745 899,71 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę ;

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu