RB 18/2012 29 czerwca 2012 r

 

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Treść raportu:                                             

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 Treść uchwał ZWZ 29.06.2012 pdf

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu