RB 16/2015 8 czerwca 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 359/15 w sprawie wyznaczenia dnia 9 czerwca 2015 roku jako dnia wymiany 26.891.900 akcji Spółki oznaczonych kodem PLERSNK00016 w związku ze zmianą  wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł.

Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji pod kodem PLERSNK00016 oznaczonych będzie 2.689.190 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu