RB 16/2014 26 czerwca 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca  2014 roku.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

TREŚĆ UCHWAŁ 26.06.2014_EUROSNACK