RB 15/2016 20 czerwca 2016 r.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 315 362,58 zł, co stanowi 175,29 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2015 roku (wyniosły 750 408,21 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 007 313,25 zł netto, co stanowi 124,68 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 818 246,69 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka- Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent