RB 15/2015 28 maja 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 maja 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął Uchwałę nr 512/2015 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Eurosnack S.A., w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki.

 

Obrót  akcjami, oznaczonymi kodem PLERSNK00016, będzie zawieszony od dnia 3 czerwca 2015 roku do dnia 16 czerwca 2015 roku (włącznie).


Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje:


1) zlecenia maklerskie na akcje spółki
Eurosnack S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 2 czerwca 2015 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu,


2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami, zlecenia maklerskie na akcje spółki
Eurosnack S.A. nie będą przyjmowane.

 

 

Jednocześnie Zarząd Eurosnack S.A., zwraca się do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym tj. 9 czerwca 2015 roku stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 10 (dziesięć).

 

Dostosowanie stanu posiadania akcji ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu ograniczonej liczby akcji, które mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu