RB 15/2012 12 czerwca 2012 r

Zarząd Eurosnack S.A.  informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną z datą 21 maja 2012 roku Umowę handlową dotyczącą realizacji zamówienia na dostawę chrupek kukurydzianych i biszkoptów  z jednym ze znaczących odbiorców sieciowych w Polsce.

 

Roczna szacowana wartość zamówienia wynosi 2 mln zł. Podpisany kontrakt jest kontynuacją długoletniej współpracy z tym odbiorcą  sieciowym. Warunki Umowy odpowiadają standardowym warunkom oferowanym dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za istotną jest roczna wartość Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz- Członek Zarządu