RB 11/2016 20 maja 2016 rok

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 320 537,00  zł, co stanowi  125,76 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (wyniosły 1 050 015,83zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia  2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 4 691 950,67 zł netto, co stanowi 115,34 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 4 067 838,48 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka  - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny