RB 6/2015 20 marca 2015 r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 921 814,95  zł, co stanowi  173,63% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku (wyniosły 530 908,70 zł).

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2015 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 902 368,77 zł netto, co stanowi 161,28 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 1 179 566,45 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".