RB 41/2013 19 grudnia 2013 r

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną 5-letnią kadencję w następującym składzie:

 

1. Aneta Kazieczko

2. Marcin Kłopociński

3. Przemysław Kołakowski

4. Wojciech Wesoły

5. Tomasz Różycki

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do raportu.

 załącznik RN EUROSNACK

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".