RB 40/2013 18 grudnia 2013r

Temat:

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku

 

Treść raportu:                                    

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku.

 

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

 

Uchwały podjęte na NWZ 18.12.2013