RB 2/2014 20 stycznia 2014

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2013 roku

Treść raportu:          

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 656 629,57  zł, co stanowi  95,62 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku (wyniosły 686 693,91 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2013 r. przychody Spółki wyniosły ok.  9 328 646,52 zł netto, co stanowi   104,30 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 8 943 625,35 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".