RB 1/2015 20 stycznia 2015r

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 757 990,25  zł, co stanowi  115,44% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku (wyniosły 656 629,57 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 7 645 054,49 zł netto, co stanowi 81,95 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 9 328 646,52 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu