RB 19/2014 23 lipca 2014

Temat: Rozpoczęcie dostaw do największej sieci detalicznej w Polsce     

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że od dnia 6 sierpnia 2014 roku Spółka rozpoczyna dostawy biszkopta podłużnego do największej sieci sklepów detalicznych w Polsce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu