RB 15/2014 20 maja 2014 r

 

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 443 505,46  zł, co stanowi  57,70 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2013 roku (wyniosły 768 695,44 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  maja 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 2 745 899,71 zł netto, co stanowi 71,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 3 856 872,34 zł).

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".