RB 10/2015 12 maja 2015 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za 2014 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 18 maja 2015 roku, został zmieniony na dzień 15  maja 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu