RB_9/2019 01.07.2019

 

Druga część obrad ZWZ EUROSNACK S.A.

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 1 lipca 2019 roku odbyła się druga część obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po ogłoszeniu przerwy w dniu 24 czerwca 2019 r.

Treść protokołu z II części obrad ZWZ stanowi Załącznik do niniejszego raportu

 

pobierz załącznik

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7a-8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu