RB 8/2013 18 kwietnia 2014

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2014 roku

Treść raportu:          

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 521 872,40  zł, co stanowi  65,22 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku (wyniosły 800 099,61 zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2014 r. przychody Spółki wyniosły ok. 1 701 438,85 zł netto, co stanowi 77,25 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 2 202 430,59 zł).

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu