RB 35/2015 21 października 2015

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Eurosnack S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Panią Anetę Kazieczko, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 20 października 2015 roku powołał na Prokuretna  Spółki Panią Ewę Kawałkowską, udzielając jej prokury samoistnej.

 

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego Pani Anety Kazieczko oraz Pani Ewy Kawałkowskiej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu z powodów osobistych złożył Pan Bartosz Wasylewicz.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent