1/2017 19 stycznia 2017 r.

 

Tytuł: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku

- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent Samoistny